Štitaste uši mogu uništiti cijeli urod

Štitaste uši mogu uništiti cijeli urod

Suradnik Maslinara Kristijan Franin zabilježio je sve vrste štitastih ušiju koje napadaju maslinu te naveo najbolje načine zaštite.

Prema dosadašnjim podatcima, u Hrvatskoj je zabilježeno 13 vrsta štitastih ušiju koje parazitiraju na maslini. Ovi kukci su u pravilu fiziološki štetnici, što znači da uglavnom uništavaju vegetativne organe (deblo, grane i listove). Međutim, neke vrste naseljavaju površinu ploda pa ih svrstavamo i u tehnološke štetnike. Bodenjem i sisanjem biljnog tkiva uzrokuju promjene u obliku različitih deformacija. Osim toga, izlučuju velike količine guste slatkaste tekućine, tzv. medne rose (posebno porodica Coccidae).

Crna boja

Na mednu rosu se sekundarno naseljavaju saprofitske gljive "čađavice" koje prekrivaju grančice i lišće te na taj način ometaju ili smanjuju fotosintezu. Površina biljnih organa dobiva crnu boju pa je to zasigurno i najuočljiviji simptom napada ovih kukaca. Neke vrste uzrokuju defolijaciju, odnosno otpadanje listova. Posljedica toga je slabljenje biljke. Ukoliko se tijekom duljeg vremenskog perioda ne provodi nikakva zaštita, maslina u konačnici može propasti. Osim toga, za neke vrste je dokazano da prenose i određene viruse masline.

Više u časopisu Maslinar broj 40  


» Natrag na ostale tekstove » Podijeli na Facebooku