Odabir sadnice

Odabir sadnice

Sadnice maslina u prometu se javljaju opremljene uskim žutim trakama, deklaracijama, na kojima su upisani osnovni podaci o sadnici, kao što su vrsta i sorta, starost sadnice, proizvođač, itd.

Pravilnik o rasadničkoj proizvodnji predvidio je da se u prometu nalazi zdrav i sortno čist materijal. O tome svjedoči dodatna dokumentacija koja prati sadni materijal, a koju izdaju institucije koje nadziru proizvodnju. Tako je Pravilnik predvidio i minimalnu veličinu, pa za maslinu kaže da treba biti visoka minimalno 100 cm, a debljina u zoni korijenova vrata najmanje 10 mm. Pri odabiru sadnica, bolje je odabrati dvogodišnju veću, zreliju, čvršću sadnicu, koja je zadnju godinu ili bar zadnje mjesece vegetacije provela na otvorenom.
» Natrag na ostale tekstove » Podijeli na Facebooku