Objavljen Natječaj za obnovu poljoprivrednog zemljišta

Objavljen Natječaj za obnovu poljoprivrednog zemljišta

Natječaj za provedbu podmjere 5.2. objavljen je početkom kolovoza. 

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je početkom kolovoza Natječaj za provedbu podmjere 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima – provedba tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.  

Kao što smo na našem portalu već pisali, ovaj je Natječaj namijenjen obnovi poljoprivrednog potencijala te mu nije cilj nadoknada izgubljenog prihoda zbog smanjenja ili izostanka prinosa ove godine.

Prihvatljivi troškovi u okviru ove podmjere odnose se na obnovu poljoprivrednog potencijala kao što je sanacija poljoprivrednog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata, popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, krčenje uništenog nasada, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja te opći troškovi (do 10 posto ukupnih troškova), a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po ovom natječaju iznosi 150.000.000 kuna uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos prihvatljiv zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore.

Intenzitet potpore iznosi do 100 posto ukupnih troškova projekta, a moguća je isplata potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50 posto odobrenih sredstava javne potpore.

Kako bi korisnik ostvario pravo na potporu po ovom natječaju on mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika, a u obzir će se uzimati samo površine upisane u ARKOD ili Upisnik poljoprivrednika. Uništenje poljoprivrednog potencijala (poljoprivrednog zemljišta, poljoprivredne gospodarske zgrade, poljoprivrednih  gospodarskih strojeva, mehanizacije i opreme, domaćih životinja i višegodišnjih nasada) uzrokovano elementarnom nepogodom mora biti najmanje 30 posto. Iz APPRRR-a napominju kako u poljoprivredni potencijal spada stablo, ali ne i plod pa navode da ako je elementarna nepogoda uništila najmanje 150 od 500 stabala maslina takav korisnik je prihvatljiv za financiranje iz ove operacije, no ukoliko je uništen samo plod, a stabla su sposobna za nastavak proizvodnje u idućem vegetativnom ciklusu – korisnik neće biti prihvatljiv za financiranje iz ove operacije.

Zahtjev za potporu u ovoj podmjeri moći će se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. listopada do 1. prosinca 2017. Predviđa se da će isplate po stvarnim troškovima obnove poljoprivrednog potencijala krenuti na proljeće 2018., a nakon konačnih isplata korisnik je u obvezi sljedećih pet godina baviti se poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu.
 
» Natrag na ostale tekstove » Podijeli na Facebooku