NAKLADA I DISTRIBUCIJA


MASLINAR

Broj stranica: 86
Datum izlaska sljedećeg broja: početkom travnja, 2019.
Naklada: 9.000
Distribucija: Tisak, Smoking, poljoljekarne, izravna prodaja, pretplatnici, udruge maslinara

Preuzmi Media Kit


OGLAŠAVANJE NA PORTALU MASLINAR.EU:


U uvjerenju da ćete na našem portalu maslinar.eu, kroz promociju i oglašavanje svojih proizvoda i usluga, prepoznati odličnu priliku za ostvarenje vlastitih poslovnih ciljeva i uspjeha, pozivamo vas na suradnju. Portal maslinar.eu usko surađuje s tiskanim izdanjem časopisa Maslinar.
Nudimo vam mogućnost oglašavanja putem bannera. Formati i cijene su navedeni u tablici niže.
Postoji mogućnost da se zakupom pojedine površine vaš banner osim na naslovnici prikaže  i kroz sve druge rubrike portala, kao i mogućnost zakupa površina unutar pojedinih rubrika.
Cijena oglašavanje putem sponzoriranih članaka i sponzoriranih rubrika definira se prema konkretnim upitima klijenta.
DODATNA POGODNOST ZA OGLAŠIVAČE - PR tekstovi o proizvodima ili akcijama oglašivača; kontinuirano praćenje svih aktivnosti oglašivača kroz rubriku novosti; sudjelovanje na manifestacijama na kojima je Maslinar...